Navigáció átugrása.
Címlap

Bemutatkozás

strict warning: Only variables should be assigned by reference in /var/www/koalahu/b/botte.hu/modules/acidfree/acidfree.module on line 555.

A Borsodbótai Önkéntes Tűzoltó Egyesület - alapszabálya alapján - 1975-ben alakult, azonban tevékenységét már lényegesen korábban, a XX. század elején megkezdte. Szervezetünk tevékenységei között - a kor kihívásainak és követelményeinek megfelelően - a tűzoltási, tűzmegelőzési, műszaki mentési és településszépítési tevékenységeken túl egyre nagyobb hangsúllyal van jelen a helyi foglalkoztatáshoz, a hátrányos helyzetű személyek képzéséhez és foglalkoztatásához kötődő feladatok ellátása. 2003. február 14-én megtartott közgyűlésünkön Egyesületünk tagsága ennek értelmében módosította alapszabályát és az Egyesület a működéséhez szorosabban kapcsolódó a "Borsodbótai Önkéntes Tűzoltó-, Településszépítő-, Környezetvédő -, és Foglalkoztatást Elősegítő Egyesület " nevet vette fel. A módosítás szellemének megfelelően egyesületünk tagsága további feladatként vállalja a helyi foglalkoztatás elősegítését, szociálisan vagy bármely okból hátrányos helyzetű rétegek, így a roma származású lakosok, munkanélküli fiatalok, nők, társadalmilag is szembetűnő esélyegyenlőtlenségének csökkentését.
Egyesületünk a hagyományoknak megfelelően kiemelkedő tevékenységet folytat a térségi tűzesetek megelőzésében, a keletkezett tüzek oltásában, valamint a térségben jelentkező katasztrófa elhárítási feladatok ellátásában. Fontos szerepet vállalunk a műszaki mentési feladatok ellátása során, különös tekintettel a közlekedés biztonság és a belvíz elleni védelem terén. Téli időszakokban rendszeresen végezzük az elakadt gépjárművek mentését, ezzel segítve a tömegközlekedés, az élelmiszerellátás, a betegellátás folyamatosságát. Az Egyesület tagjainak szakmai felkészültségét a térségi és megyei önkéntes tűzoltó egyesületek versenyén elért eredmények is kifejezik.
Közterület-szépítő munkánk eredményességét mutatja, hogy községünk közterülete szinte teljes egészében parkosított, virággal beültetett, emlékműveink, középületeink felújításra kerültek. Évek óta részt veszünk a "Három Szombat", a "Kulturált Közterülttel az Európai Unióba" valamint a "Virágos Magyarországért" közterület szépítő versenyeken. Eredményeinket jelzi, hogy a "Kulturált Közterülettel az Európai Unióba" országos pályázaton Borsodbóta község 2001-ben a II. helyezést, 2003-ban a III. helyezést szerezte meg, a "Virágos Magyarországért" versenyben való részvételünket és munkánkat 2002-ben tárgyi ajándékokkal jutalmazták a szervezők.
Egyesületünk jelentős szerepet vállal a helyi kulturális rendezvények megszervezésében is. A községben történő rendezvények szervezése és biztosítása mellett maximálisan igyekszünk kihasználni az Egyesület múltjából, hagyományőrző jellegéből adódó lehetőségeket is. Minden évben részt veszünk a Bótai Falunapok megrendezésében. Nagy hangsúlyt helyezünk az utánpótlás, azaz az iskoláskorúak szakköri órákon való felkészítésére. Tanulóink tudásukról és felkészültségükről az ózdi Tűzoltóság által szervezett térségi versenyeken adnak tanúbizonyságot. Egyesületünk felvállalta a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Diák-Tűzoltó táborok szervezését, amelyben évente 35-40 gyerek vesz részt, az egész megye területéről. A táborokban a tűzoltáshoz kapcsolódó ismeretanyagokon felül évek óta környezetvédelmi és Európai Integrációs ismeretanyag közvetítését is végezzük.
A hátrányos helyzetű - elsősorban roma - népesség irányába folytatott tevékenységünket elsősorban pályázati források felhasználásával valósítottuk meg (lásd részletesen később), ennek következtében községünkben az önkormányzat mellett Egyesületünk a legnagyobb foglalkoztató. A közös célok és a megvalósításukra tett erőfeszítések rendszeres és partneri viszonyt indukált nemcsak a települési, hanem a környéki és távolabbi roma, szociális ellátó, képző és foglalkoztató és civil szervezetekkel, intézményekkel. Közös célkitűzésünk - a jelenlegi projektünk távlati célkitűzése - , hogy ne csak projektről projektre történjen a térségben élő hátrányos helyzetű emberek foglalkoztattatása, hanem sikerüljön tartós foglakoztatást elérnünk.