Navigáció átugrása.
Címlap

Célcsoport

strict warning: Only variables should be assigned by reference in /var/www/koalahu/b/botte.hu/modules/acidfree/acidfree.module on line 555.

Tervezett projektünk távlati célkitűzései megegyeznek a pályázat kiírójának célkitűzéseivel; "a szociális területen dolgozó szakemberek ismereteinek bővítése, készségeik, valamint együttműködési hálózataik fejlesztése a hátrányos helyzetű csoportok foglakoztatási esélyeinek növelése érdekében" Az új esélyekhez való juttatással nem csupán az egyén jólétét célozzuk meg, hanem a társadalmi integrativitást, egy európaibb identitást és szolidaritást is elő kívánunk mozdítani.
A projekt távlati céljainak megvalósulása érdekében kistérségi szinten kialakítunk egy olyan, a szociális ellátó szférában illetve tevékenységében a hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó személyekből álló hálózatot, amely birtokában lesz azon közös alapokon nyugvó információknak, kulcskompetenciáknak, kapcsolati tőkének, amelyek alkalmassá teszi arra, hogy a hátrányos helyzetű, munkanélküli, de munkaképes korú személyek irányába hatékony - a munkavállalásra, továbbképzésekre - irányuló segítségnyújtást adjon. A projektben az Ózdi Kistérség 13 települését érintve, az önkormányzati szociális szféra egészét átfogó módon szervezünk egymáshoz kapcsolódó, többirányú mentorképzési programot. A terveink szerint a három csoportban oktatott szakemberek a közösen látogatott, az egységes szemléletmódot megalapozó képzési modulok mellett az előzetesen feltérképezett igények függvényében munkaterületükön felhasználható sajátos tudásanyagot is kapnak. A képzési program a kötelező munkaerő-piaci ismereteket tartalmazó modul mellett többek között személyiségfejlesztő és konfliktuskezelő tréningeket, romológiai és számítástechnikai ismeretek oktatását tartalmazza 170-170 elméleti órában és 30 óra gyakorlati képzéssel kiegészítve. A leendő hallgatók így nemcsak elméleti és gyakorlati, hanem személyiségük egészének fejlesztését szolgáló képzésben vesznek részt.
A projekt közvetlen célcsoportja 45 fő, egyrészt szociális ellátó rendszerben dolgozó szakemberek (szociális gondozók, szociális ügyintézők, gyermekvédelmi felelősök, gyermekvédelmi intézményben dolgozó egyéb szakemberek, családgondozók) másrészt hátrányos helyzetű kistelepüléseken dolgozó jegyzők, akik közös jellemzője, hogy különböző módon, de rendszeres kapcsolatban állnak a térség hátrányos helyzetű lakosságával. A képzési program megvalósulásával a célcsoport tagjai helyi szinten, - mintegy "házhoz víve" - lesznek képesek munkaerő-piaci információt, segítségadást és szolgáltatást nyújtani a másodlagos célcsoport tagjainak. Az elsődleges célcsoport tagjait projektünk konzorciumi partnerei választják ki a képzésben való részvételre.
A projekt közvetett célcsoportja az Ózdi kistérség hátrányos helyzetű, munkanélküli, de munkaképes korú - elsősorban a roma származású - lakossága, akik települési vagy személyiségbeli összetevőkből adódóan kívül esnek a munkaerő-piaccal kapcsolatos ellátórendszeren, leginkább azért, mert sajátos helyzetükre és problémáikra a szociális ellátórendszer nincs felkészülve (kb. 8000-10000fő Ózddal együtt).