Navigáció átugrása.
Címlap

Tevékenység részletes bemutatása

strict warning: Only variables should be assigned by reference in /var/www/koalahu/b/botte.hu/modules/acidfree/acidfree.module on line 555.

A projekt előkészítő szakaszában partnereinkkel kialakítjuk a projekt során alkalmazandó együttműködési és kommunikációs stratégiákat, meghatározzuk a projekt szerződés szerinti teljesítéséhez kapcsolódó ellenőrzési, adminisztrációs és pénzügyi rend működését, felelősségmátrixot, képzési programtervet készítünk.
A célcsoport tagjait partnereinkkel közösen, az előzetesen meghatározott csoportokból választjuk ki. A csoport személyközi kapcsolatainak kialakítása érdekében egy közös motivációs és csoportképző hétvégét szervezünk (tréningek 15 órában) amelyen a leendő "hallgatók" adottságairól, attitűdjeiről felmérést is készítünk. A felmérés eredményeiből tanulmány készül, amely alapját jelenti a projektzárást megelőző hasonló jellegű felmérésnek és összehasonlító, hatékonyságmérő tanulmánynak. Az in-poutot mérő tanulmány emellett segédanyagot jelent a képző szervezetek számára a tananyagok célcsoporthoz való illesztésében. A képzési programokat hétvégére tervezzük, a program alcsoportjaitól függően különböző helyszíneken, a kapcsolódó útiköltségeket a hallgatóknak megtérítjük. A képzéseket részben alapítványunk ill. konzorciumi partnereink tartják vagy a képzési jegyzékből kiválasztott képző szervezetek. A képzési program összesen 215 órás, az alábbiakban modulokból áll.(1.csoport= szociális gondozók és ügyintézők, 2.csoport= gyermekjóléti intézményben dolgozók, 3.csoport = jegyzők, családgondozók)
- "munkaerő-piaci és munkanélküli ellátással, továbbképzésekkel, szociális ellátással és szolgáltatásokkal kapcsolatos ismeretek" (40 óra, együtt a három csoport); a hallgatók ebben a modulban azokat az ismereteket sajátítják el, amelyek segítségével hatékony támogatást nyújthatnak a közvetett célcsoport munkaerő-piaci reintegrációjához.
-számítástechnikai képzés (40 óra 3 csoportban); A képzés az előképzettség függvényében különböző tartalmakat elsősorban az internet célirányos használatát (egyszerű kezelési ismeretek, munkaerő-piaci weblapok, álláskeresés stb) tartalmazza,
- romológiai ismeretek (40 óra, együtt); a hazai cigányság történelmének, kultúrájának ismeretanyaga, helyzetük megismerése és megértése céljából,
- személyiségfejlesztő, önismereti tréning (30 óra 1. csoport); A tréning célja az énkép illetve csoporton belüli szerepek tisztázása fejlesztése
- kommunikációs tréning (30 óra, 1. csoport); A tréning célja a szóbeli és írásos kommunikáció fejlesztése,
- antidiszkriminációs tréning (30 óra, 3. csoport); Az előítéletes magatartás felismertetése, az ez elleni fellépés gyakorlása, egyéni és társadalmi technikák megismertetése,
- pedagógia, pszichológia és szociológia a mindennapi életben (30 óra, 3. csoport); A modulban a hallgatók a témához kapcsolódó alapfogalmak megismerése mellett gyakorlati munkájukhoz kapcsolódó ismeretekre tesznek szert.
- konfliktuskezelő tréning (30 óra, 2. csoport); A tréning során a hatékony konfliktuskezelés, tárgyalástechnika elsajátítására helyeződik a hangsúly,
- szubkultúrákban élők megismerése, szociológiája (30 óra 2. csoport részére; A képzés elősegíti a csoportképzési szabályok és a normarendszerek feltérképezését, amelyek felhasználásával a szakemberek elő tudják segíteni a szubkultúrák követőinek munkaerő-piacra való bevezetését,
- gyakorlati képzés (30 óra, együtt); a modul keretében olyan sikeres romákkal foglalkozó civilszervezetek munkáját és tapasztalatait kívánjuk megismerni, amelyek programjaikkal változást tudtak elérni a cigányság életkörülményeiben
A projektünk további eleme a célcsoporttal való folyamatos és személyes kapcsolattartás, a hallgatók előrehaladásának nyomonkövetése, véleményük monitorozása. A projekten kívül alapítványunk vállalja az utógondozást, amely egyrészt további képzések megszervezését, másrészt a projekt tartama alatt kialakítandó együttműködő hálózat információkkal és szakmai tanácsadássa való ellátását jelenti. A hálózat információinak korszerű rendszerezése érdekében a projektben egy laptop beszerzését is tervezzük.